Nowy obszar działalności

1510.17

Nowy obszar działalności

GreenCash wchodzi w nowe obszary działalności dostarczając po wygraniu postępowania do spółki GEECOGEN Sp. z o.o. elementów do produkcji aut elektrycznych. Wszystko w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0306/16, pn. Innowacyjny, wielopaliwowy, generator prądu jako podstawowy i pomocniczy układ zasilania ładowarki do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych z elementami funkcjonalności SMART-GRID, dofinansowanego w ramach INNOMOTO, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.